Narratief in transitie (4)

Even een pas op de plaats. Even recapituleren wat er de vorige blogposts voorbij kwam.

Spanning kan voortkomen uit personages die elkaar niet begrijpen, die langs elkaar heen praten, die ieder gevangen zitten in hun eigen narratief.

Maar de spanning kan ook uit iets anders komen. Er kan ook spanning zijn als personages elkaar wel begrijpen, als hun narratief wel samenvalt met datgene dat er buiten hun narratief is, met het narratief van de ander bijvoorbeeld. De spanning kan dan komen van transitie, van omstandigheden die veranderen en van het aanpassen van het narratief daarop.

In de volgende blogposts zal ik een verhaal erbij pakken dat ik eerder hier besprak: het verhaal Carolina Beach van Kevin Canty. Eerder ging ik hierbij in op het gevangen zitten in het eigen narratief. De komende post zal ik ingaan op een ander aspect, namelijk dat van transitie, en laten zien hoe hun narratief moet zien mee te groeien van de oude naar de nieuwe situatie.

Hier vind je de eerdere blogposts over Carolina Beach. En hier vind je de bundel Honeymoon (met daarin het verhaal) bij Bol.