Hoe begin je een kort verhaal? (checklist)

Korte Verhalen Schrijven: Hoe begin je een kort verhaal?

Zorg meteen aan het begin van je korte verhaal voor:

 1. Duidelijkheid
 2. Spanning
 3. Momentum
 4. Bezieling

1. Bij duidelijkheid in je korte verhaal gaat het om:

 • Perspectief
  • Bij wie ligt het perspectief?
  • Wat is de grammaticale vorm? (1e persoon of 3e persoon)
  • Wat is de breedte van het perspectief? (van binnen of ook buiten het personage?)
 • Personages
  • Zijn de personages noodzakelijk voor de rest van het verhaal?
 • Setting
  • Is het meteen duidelijk waar het korte verhaal zich afspeelt?
 • Genre
  • Is het genre van het korte verhaal meteen duidelijk?
 • Conflict
  • Is er een conflict in je verhaal? Een conflict geeft duidelijkheid en richting.

2. Bij conflict in het korte verhaal gaat het om:

 • Waar begin je het korte verhaal?
  • Als er conflict ontstaat of als er al conflict is!
 • Is het conflict intern of extern?
  • Of misschien allebei?
 • Is het conflict impliciet of expliciet
  • Is het hoe dan ook meteen voelbaar?

3. Bij momentum in het korte verhaal gaat het om:

 • Als het conflict in het verleden is en het verhaal speelt zich af in het heden dat niet van zichzelf een eigen conflict heeft… Dan:
  • Of: het heden schrappen
  • Of: het heden ook een conflict geven

4. Bij bezieling in het korte verhaal gaat het om:

 • Zorg ervoor dat je het verhaal laat ontstaan uit de belevingswereld (het narratief) van het personage
  • De andere personages ontstaan uit haar beleving
  • De omgeving ontstaat uit haar beleving
  • Het conflict ontstaat uit haar beleving

Hoe uit beleving een verhaal ontstaat, daarover gaat de site Korte Verhalen Schrijven

Kijk voor schrijftips over narratieven en belevingswereld ook op YouTube